Ajan saa kiinni vain pysähtymällä, sekä hiljaa varroten.

11.1.07

Energiaa

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa kaiken aikaa, vaikka sitä pyritään rajoittamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä rajoittaen. Energian tarve on suuri, eikä ihminen ole valmis tinkimään saavutetusta mukavuustasosta. Siihen saattaa tulla pakko, sillä ennustetut uhkakuvat lähenevät odotettua nopeammin.
On kyettävä pysäyttämään energiankulutuksen nousu, on siirryttävä uusiutuviin energiamuotoihin. Bioenergian vähäinenkin merkitys on otettava käyttöön. Ellemme opi säästämään yhteistä ilmakehäämme, koemme synkän tulevaisuuden. Eräs pahimpia uhkia on Golf virran suunnan muutos, joka saattaa merkitä keskilämpötilan laskua, jopa 10 asteella. Siitä seurauksena olisi todennäköinen uusi jääkausi.
Ilmasto on globaali haaste, jossa mukana ovat maaosat, valtiot, kunnat yksilöt. Omat - ja yhteiset päätöksemme ovat ratkaisevia. Suomessa suunniteltu kuntien vähentäminen ei ole merkityksetön myöskään energiatalouden kannalta. Lämpöä ja sähköä on tuotettava keskitetysti, luontoa säästävillä menetelmillä. Kaukolämpö on saatettava hyötykäyttöön mahdollisemman lähellä voimaloita, sillä lämmön siirto aiheuttaa hävikkejä ja siirtoputkistot ovat kalliita. Savukaasut on puhdistettava, niin että myös hiilidioksidia pääsee ilmakehään nykyistä vähemmän. Kotimaisten polttoaineiden käyttöä pitää tehostaa. Jäte, jota ei voi kierrättää on poltettava energiaksi, eikä yhteisillä varoilla pidä tehdä ainoatakaan järjetöntä investointia. Päättäjät taitavat olla kovien haasteiden edessä.

0 Comments:

Lähetä kommentti

Kerro mielipiteesi!

<< Home